Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlayan çerezler
Web Sitesini ölçmek için kullandığımız çerezler
Web sitemizin içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşmaya yarayan çerezler
Diğer çerezler

Gizlilik politikası

1. Giriş

1.1.

Bu Harici Gizlilik ve Çerez politikası ("Politika"), yasal merkezi Eindhoven'da bulunan, (5611 EE) Eindhoven'da Jan van Lieshoutstraat 23 adresinde ofisi bulunan, Ticaret Odası siciline 64925536 kayıt numarasıyla kayıtlı Eventix B.V. ("Eventix") tarafından kullanılmaktadır. Eventix'e info@eventix.nl adresinden ulaşılabilir.

1.2.

Bu Politika iki bölümden oluşmaktadır:

 • Bölüm A: Kişisel verilerin işlenmesi ve

 • Bölüm B: Çerezlerin kullanımı.

1.3.

Bölüm A, gerçek kişileri tanımlayan veya tanımlayabilecek verilerin ("Kişisel veriler") Eventix tarafından örneğin bilet hizmeti platformu ("Platform") aracılığıyla neden ve nasıl işlendiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Aksi belirtilmedikçe, Eventix, bu Politikada daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Kişisel verilerin işlenmesi için Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde ("GDPR") atıfta bulunulan "denetleyici" konumundadır.

1.4.

Bölüm B, Web Sitelerinde çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır; eventix.nl, eventix.be, eventix.de, eventx.io, eventix.es, eventix.ie, eventix.uk, eventix.ch, eventix.asia, eventix. gr, eventix.pt, eventix.hk, eventix.lt, eventix.mx, eventix.tw, eventix.co.za, eventix.dk, eventix.shop veya 'eventix'in ardından gelen herhangi bir üst düzey alan adı ve openticket.tech (bundan böyle: "Web Sitesi") Eventix tarafından muhafaza edilmektedir.

2. Bölüm A Kişisel Verilerin Gizliliği

1.1.

Eventix, aşağıdaki durumlarda sizden gelen Kişisel verileri işleyebilir:

 1. Platformun kullanıcısısınız, örneğin Eventix Platformu aracılığıyla bir etkinliğin organizatöründen ("Organizatör") bir (e)Bilet satın alarak;

 2. Eventix'in bir müşteri adayısınız;

 3. Eventix'in (Organizatör) bir müşterisisiniz;

 4. Eventix'e ürün ve hizmet sağlayan bir tedarikçisiniz;

 5. İş başvurusunda bulunuyorsanız veya başka bir şekilde Eventix için çalışıyorsanız.

1.2.

Eventix'in işleyebileceği Kişisel veriler şunları içerir:

 1. Adınız ve soyadınız;

 2. İletişim bilgileriniz;

 3. Adres bilgileriniz;

 4. Cinsiyetiniz;

 5. Doğum tarihiniz/yaşınız;

 6. E-posta adresiniz;

 7. Banka hesap numaranız;

 8. Eventix ile aranızdaki ilişkinin niteliğine bağlı olarak diğer Kişisel verileriniz sizinle olan ilişkisi.

1.3.

Bu Kişisel verilere ek olarak, bizimle iletişime geçtiğinizde bize başka Kişisel veriler sağlamanız da mümkündür. Bu, aşağıdaki Kişisel veri kategorileriyle ilgilidir:

 1. Sizin için gerçekleştirdiğimiz hizmetler sırasında Eventix'e sağladığınız Kişisel veriler, örneğin sizi daha fazla tanımlamak için gerekli olan (özel) Kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgileriniz işlenebilmektedir.

 2. Eventix'in Web Sitemizi kullandığınızda, bizimle iletişime geçtiğinizde veya bir şirket adına olsun ya da olmasın bizimle başka bir şekilde iletişim kurduğunuzda elde ettiği Kişisel veriler.

1.4.

Platform üzerinden bir (e)Bilet satın aldığınızda, başkaları için satın aldığınız (e)Biletler de dahil olmak üzere, satın aldığınız (e)Biletleri kişiselleştirmeniz istenebilir. Eventix'in bu Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak veri denetleyicisi olmadığını lütfen unutmayın. Etkinliğin Organizatörü (e)Biletin nasıl kişiselleştirilebileceğini belirlediğinden ve bu nedenle bu tür işlemlerin amaçlarını ve araçlarını sunduğundan, Organizatör veri denetleyicisi olarak nitelendirilir. Bu nedenle, Kişisel verilerinizin bu bağlamda işlenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için Organizatörün gizlilik beyanını görüntülemenizi öneririz. 

3. Kaynaklar

1.1.

 Prensip olarak, Platformun kullanıcısı Kişisel verileri Platform aracılığıyla Eventix'e sağlar. Bir Organizatör de Kişisel verileri Eventix'e iletebilir, bu da Eventix'in bu Kişisel verileri doğrudan sizden almadığı anlamına gelir. Eventix, aşağıdaki durumlarda Kişisel verileri doğrudan sizden alır:

 1. Platformu kullanırsanız;

 2. Platform aracılığıyla bir Organizatörden bir (e)Bilet satın alırsanız;

 3. Eventix'te bir iş başvurusunda bulunmanız;

 4. Haber bültenine kaydolmak için Web Sitemizdeki iletişim formunu doldurursanız.

4. İşlemenin yasal dayanağı

1.1.

Eventix bireysel bir veri denetleyicisidir ve bu Politika aksini belirtmediği sürece Kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve araçlarını belirler. Eventix, Kişisel verilerinizin işlenmesini aşağıdaki yasal dayanaklardan birine dayandırır:

 1. Kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatlerinizin veya temel hak ve özgürlüklerinizin bu menfaatlerden daha ağır bastığı durumlar haricinde, özellikle veri sahibinin çocuk olması durumunda, Eventix'in Platformunun kullanımını analiz etme ve etkinlikler için (e)Bilet satın alma (takma ad) istatistikleri oluşturma menfaati gibi Eventix'in veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini temsil etmek adına işleme gereklidir;

 2. Gerekli olduğu ölçüde, Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınız talep edilecektir. 

5. Amaçlar

1.1.

Bir kontrolör olarak Eventix, işleme amaçlarını ve araçlarını belirler. Eventix'in Kişisel verileri işleme amaçları şunlardır:

 1. Eventix'in Platformunun kullanımını analiz etmesini sağlamak ve (e)Bilet satın almayı sizin için kolaylaştırmak;

 2. Eventix'in yeni çalışanları işe almasını sağlamak;

 3. Eventix'in sizi tanımasını sağlamak;

 4. Eventix'in bir Hesap aracılığıyla kullanıcılara bir Platform sunmasını sağlamak.

1.2.

Kişisel verilerin sağlanmaması halinde, Eventix hizmetlerini veya yükümlülüklerini amaçlandığı şekilde yerine getiremeyebilir.

6. Saklama

1.1.

Eventix, toplanan Kişisel verileri, bu Kişisel verilerin ilk olarak toplandığı amaç için gerekli olandan daha uzun süre saklamaz. Buna ek olarak, Eventix'in yasal kanunlar uyarınca Kişisel verileri yedi yıllık bir süre boyunca saklaması gerekebilir. Eventix, yasal bir zorunluluğu olmadığı sürece Kişisel verileri daha uzun bir süre saklamayacaktır.

7. Alıcılar ve aktarım

1.1.

Eventix, kontrolör tarafından belirlenen ve bu Politikada yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde Kişisel verileri 'alıcılar' olarak adlandırılan üçüncü taraflara aktarır. Kişisel verilerin alıcıları (kategorileri) şunlardır:

 1. Örneğin Bulut barındırma tarafları, CRM hizmetleri, ödeme hizmetleri, e-posta hizmetleri ve analiz hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedarikçilerimiz;

 2. Müşteriler, tedarikçiler ve yükleniciler gibi iş ilişkilerimiz, Eventix ile bir anlaşmanın yürütülmesi için veya sizinle normal iş faaliyetlerimiz bağlamında;

 3. Denetçilerimiz, hukuk danışmanlarımız, muhasebecilerimiz ve diğer danışmanlarımız;

 4. Web Sitemizle ilgili olarak: Web Sitemizin kullanımını analiz etmek için araç sağlayıcılar. Bunlar çerez politikamızda yer alan koşullar altında bulunmaktadır. (Aşağıya bakınız);

 5. Kişisel verileri sağlamak için yasal bir yükümlülüğümüz varsa, devlet kurumları, mahkemeler, denetim makamları, kolluk kuvvetleri veya istihbarat kurumları;

 6. Eventix'in size veya çalıştığınız şirkete yönelik hizmetlerinin ifasında açık veya zımni olarak mutabık olduğunuz olası diğer alıcılar.

8. Olası alıcılar ve transferler

1.1.

Madde 7'de belirtilen alıcılara ek olarak, Eventix'in aşağıdaki durumlarda Kişisel verileri ifşa etmesi veya bunlara erişim sağlaması mümkündür ve bu süreç Eventix tarafından bildirilecektir:

 1. Eventix'in bir satın alma veya satış işlemine dahil olması durumunda, Kişisel veriler potansiyel alıcıya sağlanabilir. Bu kişisel veriler bu Sözleşme kapsamında sağlanacaktır;

 2. Eventix'in yasal bir zorunluluk nedeniyle veya Politika'yı, genel hüküm ve koşulları veya sizinle olan sözleşmeyi yürütmek, Eventix'in veya müşterilerinin veya başkalarının haklarını, mülklerini ve özgürlüklerini güvence altına almak için Kişisel verileri sağlaması gerekiyorsa, Eventix de bunu yapacaktır.

9. Uluslararası transfer

1.1.

Verilerinize erişen üçüncü taraflar Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında yer alıyor olabilir. Sorumlu olduğumuz verileri AEA dışındaki ülkelere ("üçüncü ülkeler" olarak adlandırılır) aktarırken, "uygun güvenceler" sağlarız. Daha spesifik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddelerini (SCC'ler) kullanarak verilerinizi korumak için kişisel verilerin alıcılarını sözleşmeyle bağlıyoruz. Üçüncü ülkenin yasalarının veya uygulamalarının SCC'lerin etkinliğini azaltıp azaltmadığını önceden (gerektiğinde üçüncü ülkelerdeki alıcıların yardımıyla) vaka bazında değerlendireceğiz. Bu gibi durumlarda, korumadaki boşlukları dolduran ve korumayı AB hukukunun gerektirdiği düzeye getiren tamamlayıcı tedbirler uygulayacağız.

10. Güvenlik

1.1.

Kişisel verilerin güvenliği Eventix için çok önemlidir ve bu nedenle uygun önlemleri ve güvenceleri almıştır. Bu önlemler, GDPR'nin bu konudaki gerekliliklerine uygundur.

11. Haklar

1.1.

Duruma bağlı olarak ve koşullara tabi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. Kontrolörden Kişisel verilere erişim sağlamasını talep etme hakkı;

 2. Kontrolörden Kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı;

 3. Kontrolörden Kişisel verilerin kaldırılmasını talep etme hakkı;

 4. Kontrolörden işlemenin kısıtlanıp kısıtlanamayacağını talep etme hakkı;

 5. Kontrolör tarafından işleme faaliyetine karşı itiraz etme hakkı;

 6. Veri sahibinin veri taşınabilirliği hakkı;

 7. İşlemenin izne dayalı olduğu durumlarda: bu iznin geri çekilmesinden önce işlemenin yasallığına halel getirmeksizin bu izni herhangi bir zamanda geri çekme hakkı;

 8. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı.

1.2.

Bu hakları kullanmak için Eventix'in belirli ek bilgiler talep etmesi mümkündür. Bu ek bilgiler yalnızca atıfta bulunulan hakların kullanılması amacıyla işlenir.

12. Sorular

1.1.

Kişisel verilerin Eventix tarafından işlenmesiyle ilgili sorularınız ve Kişisel verilerinizle ilgili talepleriniz için bu Politikanın 1.1 maddesinde belirtilen bilgiler aracılığıyla Eventix ile iletişime geçebilirsiniz.

13. Bölüm B Çerezlerin kullanımı ve izin

1.1.

Çerezler, tarayıcınıza gönderilen ve internette farklı yerleri ziyaret etmek için kullandığınız cihazda depolanan küçük veri paketleridir. Eventix, Web Sitesinin Eventix tarafından amaçlandığı şekilde kullanılabilmesini sağlamak için bu tür çerezleri kullanır. Kullanılan çerezler, örneğin, iletişim bilgilerinin aniden kaybolmamasını sağlar. Diğer çerezler, Web Sitesinin kullanımını tamamen anonim olarak analiz etmeyi, geri bildirimde bulunmayı, sosyal medyada mesaj paylaşabilmeyi ve üçüncü taraf Web Sitelerinde ilgili reklamları gösterebilmeyi mümkün kılar.

1.2.

Web Sitesini ilk ziyaret ettiğinizde, Eventix'in Web Sitesi aracılığıyla kullandığı çerezlerin kullanımını kabul etmeniz istenir. İzninizi geri çekmek isterseniz, bize bildirebilir veya tarayıcınızın ayarları aracılığıyla yerleştirilen çerezleri kaldırabilir ve Web Sitesinin kullanımını iptal edebilirsiniz.

14. Amaçlar

1.1.

Eventix, web sitesinde aşağıdaki amaçlarla çerezler kullanır:

 1. Optimize edilmiş bir Web Sitesi deneyimi sağlamak;

 2. Web sitesini geliştirmek ve iyileştirmek;

 3. Dil, konumlar, siparişler vb. gibi kullanıcı tercihlerini muhafaza etmek;

 4. Web Sitesi üzerinden Eventix ile iletişime geçmeyi mümkün kılmak;

 5. Web Sitesinin kullanıcı tarafından kullanımını analiz etmek;

 6. Web Sitesinin kullanımı hakkında istatistikler oluşturmak; 

15. Hangi çerezler kullanılıyor

1.1.

Aşağıda, kullanılan çerezlerin genel bir açıklamasını, ne yaptıklarını ve ne kadar süreyle etkin olduklarını görebilirsiniz.

1.2. Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlayan çerezler

Bu çerezler, Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılır. Örneğin, siz Web Sitesine devam ederken iletişim bilgilerinizin hatırlanmasını sağlayan çerezler yerleştirilir. 

Eventix aşağıdaki çerezleri kullanır:

Şunun tarafından yerleştirilir

Çerez ismi

Çerezin işlevi

Çerezin süresi

Queue-it 

Queue-

it,QueueITAccepted-

Akış yoğun olduğunda sıraya alınırsınız

1 yıl

 

SDFrts345E-

V3_vangnet,Queue-it-

63dbb3d9-7a73-4ff2-

8336e5521eca8eef,Queue-itae28871d-9b5b-4ff8-

89e5ca913ddad724,Queue-itb708e071-bc64-4c47b88c-9f4ff7d7f7b2

Bu çerezlerin kullanımına karar verir. 

 

 

Google 

_gat_UA-60030661-1

_gat_UA-45748084-6

Google Tag manager container cookie. This cookie makes it possible to add functionality or tracking.

oturum

1.3. Web Sitesini ölçmek için kullandığımız çerezler

Eventix için Web Sitesinin hangi bölümlerinin en çok görüntülendiğini bilmek önemlidir. Eventix bunu üçüncü taraf yazılımlar kullanarak yapar. Bu yazılım ile örneğin ziyaretçi sayısını görüntüleriz. Daha sonra bu bilgilerden Eventix'e Web Sitesinin nasıl kullanıldığını bildiren istatistikler oluşturulur. İstatistikleri gerçek kişilere kadar takip etmek mümkün değildir. 

Eventix aşağıdaki çerezleri kullanır:

Şunun tarafından yerleştirilir

Çerez ismi

Çerezin işlevi

Çerezin süresi

Google Analytics

_ga

_gid ile başlayan çerezler Google Analytics kaynaklıdır ve ziyaretçi istatistiklerini takip etmek için kullanılır.

2 yıl

Google Analytics

_gid

_gid ile başlayan çerezler Google Analytics'ten kaynaklanır ve ziyaretçi istatistiklerini takip etmek için kullanılır.

24 saat

1.4. Web sitemizin içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşmaya yarayan çerezler

Web Sitemizdeki butonlar aracılığıyla Web Sitesinin belirli bölümlerini sosyal medyada başkalarıyla paylaşmak mümkündür. Bunu etkinleştirmek için üçüncü taraf çerezleri kullanılır, böylece bir şey paylaşmak istediğinizde bu üçüncü taraf sizi tanımaya başlar. Yerleştirilen çerezler aracılığıyla üçüncü taraflar sizin hakkınızda Kişisel veriler toplayabilir. Bu toplama ve işleme hakkında daha fazla bilgi, bu üçüncü tarafların gizlilik beyanlarında bulunabilir. Bu beyanların düzenli olarak değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.


Eventix aşağıdaki çerezleri kullanır:

Şunun tarafından yerleştirilir

Çerez ismi

Çerezin işlevi

Çerezin süresi

Facebook

c_user,datr,fr,pl,sb,xs, presence,wd,act

Bir ziyaretçi Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook web sitesi aracılığıyla ziyaretçinin bilgisayarına oturum açma bilgilerini hatırlamak için gerekli olan çerezleri yerleştirebilir.

 

90 gün

Google

Id,IDE

Bu çerezler Google DoubleClick'e aittir ve Web Sitemize yapılan önceki ziyaretlere dayanan kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır.

 

1 yıl, 1 ay

Google 

APISID,    NID,    SID, 

1P_JAR,UULE,CONS

ENT,DV 

Bu çerezler, Google tarafından Google sitelerinde son aramalara ve önceki etkileşimlere göre ayarlanmış reklamlar göstermek için kullanılır.

 

 

1 ay 

-           6 ay 

İlgili gizlilik beyanları için aşağıdaki üçüncü taraflara başvuruyoruz:

1.5. Diğer çerezler

Eventix'in Web Sitesi aracılığıyla üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezler hakkında her zaman bilgi sahibi olmaması mümkün olabilir. Web Sitesinde gömülü öğelerin kullanılması buna bir örnektir. Bunlar, Eventix'te veya Web Sitesinde depolanmayan ancak Web Sitesi aracılığıyla gösterilen metinler, resimler veya videolardır. Web Sitesinde bu kategoriye giren çerezlerle karşılaşırsanız ve bunlardan yukarıda bahsetmediysek, lütfen bize bildirin. Veya doğrudan üçüncü tarafla iletişime geçin ve onlara hangi çerezleri yerleştirdiklerini, bunun için nedenlerinin ne olduğunu, çerezlerin ne kadar süreyle etkin olduğunu ve gizliliğinizin nasıl güvence altına alındığını sorun. 

16. Tarayıcı ayarları

1.1.

Cihazınıza ve/veya bilgisayarınıza çerez yerleştirilmesini kabul etmiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı çerezler yerleştirilmeden önce bir uyarı alacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu ayarları, tarayıcının tüm çerezleri veya yalnızca üçüncü taraf çerezlerini reddedeceği şekilde yapabilirsiniz. Halihazırda yerleştirilmiş olan çerezleri kaldırmak da mümkündür. Lütfen dikkat: Ayarları her tarayıcı ve kullandığınız her cihaz için ayrı ayrı yapmanız gerekir.

1.2.

Çerezlere izin vermezseniz, Web Sitesinin en iyi şekilde çalışacağını garanti edemeyeceğimizi anlamanız önemlidir. Bazı işlevlerin kaybolması veya bir bölümün artık görünmemesi mümkündür. Çerezleri reddetmek, artık hiçbir reklam görmeyeceğiniz anlamına gelmez, artık kişiselleştirilmiş reklamlar görmeyeceksiniz.

1.3.

Tarayıcınızın ayarları hakkında daha fazla bilgiyi tarayıcınızın yardım işlevinde bulabilirsiniz. 

1.4.

Aşağıda, en yaygın kullanılan tarayıcılar için çerezlerle ilgili sayfalara köprüler eklenmiştir.

1.5.

Belirli tarafların çerezlerini devre dışı bırakmak isterseniz, Your Online Choices bölümüne gidin.

17. Ayarlamalar

1.1.

Bu Politika, Web Sitesinde veya çerezlerle ilgili kurallarda değişiklikler olduğu için zaman zaman ayarlanmalıdır. Eventix, önceden uyarıda bulunmaksızın bu Politikayı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sayfa her zaman Politikanın en son sürümünü içerecektir.

18. Sorular

1.1.

Eventix'in çevre birimlerindeki çerezler hakkındaki sorularınız için, lütfen bu Politikanın 1.1 maddesinde belirtilen bilgiler aracılığıyla Eventix ile iletişime geçin.