Bilet Alıcısı için Şartlar ve Koşullar

1. Tanımlar

Bu genel Bilet Koşullarında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

1.1. Genel Bilet Hüküm ve Koşulları

Bu belgede yer alan genel hüküm ve koşullar.

1.2. Eventix B.V.

Kullanıcıya bilet satış hizmetini "Eventix" adı altında sunan, bundan böyle Eventix olarak anılacak olan ve Jan van Lieshoutstraat 23, 5611EE Eindhoven adresinde bulunan, Ticaret Odasına 64925536 numarasıyla kayıtlı kuruluş.

1.3. Hizmetler

Eventix tarafından Platform aracılığıyla Kullanıcıya sunulan tüm hizmetler.

1.4. Organizatör

Etkinlik düzenlemek ve (e)Bilet(ler)in satışı için Eventix Platformunu kullanmak için bir meslek veya işin icrasında faaliyet gösteren organizatör.

1.5. Platform

Sözleşme kapsamında Eventix tarafından geliştirilen ve Organizatör ile Kullanıcı'nın kullanımına sunulan, Kullanıcı'nın Organizatör tarafından düzenlenen etkinlikler için Organizatör'ün aracısı olarak Eventix'ten (e)Bilet(ler) satın alabildiği yazılım (SaaS) uygulaması.

1.6. Sözleşme

Platform'un kullanımına ilişkin olarak Organizatör ve Eventix arasında akdedilen anlaşma.

1.7. (e)Bilet(ler)

Organizatör tarafından veya Organizatör adına düzenlenen bir etkinliğin Eventix tarafından Platform üzerinden Kullanıcı'ya satılan giriş bileti;

1.8. Kullanıcı

Eventix ile bir Sözleşme akdeden veya akdetmek isteyen ve Platformu kullanarak işbu Genel Bilet Hüküm ve Koşulları uyarınca Organizatör tarafından veya Organizatör adına düzenlenen bir etkinlik için Eventix'ten (e)Bilet(ler) satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi.

2. Bu Genel Bilet Koşullarının Uygulanabilirliği

1.1.

Bu Genel Bilet Koşulları, Eventix ile Kullanıcı arasındaki Sözleşme ve Hizmetlerin Kullanıcıya sağlanması için geçerlidir.

1.2.

Bu Genel Bilet Koşulları, Eventix tarafından istihdam edilen her kişi, Eventix tarafından görevlendirilen her kişi ve Eventix'in eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olduğu veya olabileceği her kişi için de geçerlidir.

1.3.

Bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olması durumunda, bu durum bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarındaki diğer hükümlerin ve/veya Eventix ile Kullanıcı arasındaki Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek ve Eventix ile Kullanıcı, geçersiz/yok edilen veya uygulanamaz hükmün yerine geçecek yeni bir hüküm üzerinde anlaşmak için istişarelerde bulunacak ve taraflar mümkün olduğunca geçersiz/yok edilen veya uygulanamaz hükmün amacına ve maksadına uyacaktır.

1.4.

Kullanıcı veya başka herhangi bir üçüncü tarafça kullanılan diğer genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliği açıkça reddedilir.

1.5.

Eventix, bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Genel Bilet Hüküm ve Koşulları'nda değişiklik yapılması durumunda Eventix, Kullanıcı'yı yazılı olarak bilgilendirecektir. Organizatör bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan eder, böylece değiştirilen Genel Bilet Hüküm ve Koşulları, değiştirilen Genel Bilet Hüküm ve Koşullarının bildirilmesinden sonra Eventix tarafından sağlanan tüm Hizmetler için kanunen geçerli olacaktır.

3. Eventix hizmetleri

1.1.

Eventix tarafından Kullanıcıya sunulan Hizmetler, Kullanıcıya (e)Bilet(ler)in satın alınması için Platformun kullanımına erişim sağlamaktan ibaret olup, (e)Bilet(ler)in her bir bireysel satın alımında Eventix ile Kullanıcı arasında doğrudan ve bir kereye mahsus bir Sözleşme yapılmaktadır. Bir Kullanıcı, Organizatör tarafından düzenlenen bir etkinlik için Platform üzerinden bir (e)Bilet satın aldığında, Kullanıcı ile Eventix arasında Platformun kullanımı için uzaktan bir sözleşme oluşturulur.

1.2.

Kullanıcının Platform üzerinden Organizatörün bir etkinliği için bir (e)Bilet satın aldığı anda, Kullanıcı ile Organizatör arasında (e)Bilet(ler) için bir satın alma sözleşmesi (ve/veya (e)Bilet(ler)in rezervasyonu) meydana gelir; Organizatör satıcı ve Kullanıcı alıcı olarak hareket eder. Bu satın alma sözleşmesinin imzalanması Platform'un müdahalesi ile gerçekleşir. Eventix, Organizatör ve Kullanıcı arasındaki satın alma sözleşmesine açıkça taraf değildir. Eventix'in Hizmetleri (sadece) Platform üzerinden Hizmetlerin sunulmasından ibarettir. Eventix, Organizatör tarafından düzenlenen etkinlikten veya bununla ilgili konulardan asla sorumlu değildir. Organizatör'ün şirket bilgileri Platform üzerinden erişilebilir olacaktır.

1.3.

(e)Bilet'in Kullanıcı tarafından ödenmesi Platform üzerinden gerçekleşir. Ödeme yapıldıktan sonra, Kullanıcı (e)Bilet(ler)i e-posta ile alacaktır aracılığıyla (e)Biletlere yönlendirilir). Eventix tarafından Kullanıcıdan alınan ödemeler, Eventix ve Organizatör arasında kararlaştırılan bir ücret kesilerek ve aralarında kararlaştırılan diğer koşullara tabi olarak Eventix tarafından Organizatöre aktarılacaktır.

1.4.

(e)Bilet, Organizatör tarafından düzenlenen ve Eventix tarafından Platform aracılığıyla Kullanıcıya sunulan bir etkinliğe giriş biletidir.

1.5.

(e)Bilet(ler)in satış fiyatı Platform üzerinde Kullanıcıya bildirilir. Kullanıcı, (e)Bilet(ler)i satın alırken Eventix'e satış fiyatı artı (e)Bilet başına hizmet masrafları ve rezervasyon masrafları tutarını borçlu olur. Kullanıcı, (e)Bilet(ler) için Platform'da sunulan ödeme yöntemleri aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapabilir. Kullanıcı tarafından seçilen bir ödeme yöntemi için ek işlem maliyetleri uygulanıyorsa, bu durum Platformda belirtilecektir. Organizatör, (e)Bilet(ler)in fiyatlarını istediği zaman değiştirebilir. Eventix, Organizatör tarafından uygulanan geçici fiyat değişikliklerinden ve Platform'da belirtilen fiyatlarla ilgili yazım ve/veya imla hatalarından Kullanıcı'ya karşı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı, teklifin ve/veya fiyatın bariz veya yazım hatası olmadığını makul olarak beklemesi gereken fiyatlardan Eventix'i sorumlu tutamaz.

1.6.

Kullanıcılar, (e) Bilet(ler)in satın alındığı etkinlik hakkında kendilerini bilgilendirmekten sorumludur. Eventix, Organizatör'ün etkinliğindeki değişikliklerden, ertelemelerden veya iptallerden sorumlu değildir. Değişiklik olması durumunda Kullanıcı, Organizatör'den herhangi bir telafi almalıdır.

1.7.

(e)Bilet(ler)in satın alınmasıyla, Kullanıcı ile Eventix arasında nihai bir uzaktan anlaşma ve Kullanıcı ile Organizatör arasında bir satın alma sözleşmesi kurulmuş olur. Hizmetin doğası gereği, (e)Bilet(ler)in uzaktan satın alınmasının feshedilmesi mümkün değildir. Satın alma sözleşmesi geri alınamaz. Hollanda Medeni Kanunu'nun 6:230o maddesinin 1. paragrafındaki cayma hakkı, Hollanda Medeni Kanunu'nun 6:230p maddesinin e bendindeki hükümler uyarınca açıkça uygulanamaz. Tüketici, bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarını kabul ederek, (e)Bilet(ler)in dijital içeriğinin derhal kullanıma sunulacağını ve Kullanıcının fesih hakkından feragat ettiğini peşinen açıkça kabul eder.

4. Platform

1.1.

Eventix, Organizatör ve Kullanıcılara internet veya benzeri ve uygulanabilir başka bir ağ üzerinden Platform ve Hizmetlere uzaktan erişim sağlar. Bir (e)Bilet satın alırken, Eventix Kullanıcıdan aşağıdaki kişisel verileri girmesini isteyecektir:

 • ad;

 • soyad;

 • e-posta;

Bu veriler (e)Bilet(ler)in Kullanıcıya sunulması için gereklidir. Yukarıdaki verilere ek olarak, Organizatör Platform aracılığıyla Kullanıcıdan adı ve soyadı, ikamet yeri, e-posta adresi, cinsiyet ve doğum tarihi gibi ek kişisel verilerini paylaşmasını isteyebilir.

1.2.

Birden fazla (e)Bilet(ler) satın alırken, Organizatör Kullanıcıdan Platform aracılığıyla, Kullanıcı dışındaki ziyaretçilerin ad ve soyadı, ikamet yeri, e-posta adresi, cinsiyet ve doğum tarihi gibi kişisel verilerini girerek satın alınan her bir (e)Bileti kişiselleştirmesini isteyebilir.

1.3.

Kullanıcı birincil olarak aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • a) Kullanıcıya e-posta ile ulaşılabilir olmalıdır.

1.4.

Kullanıcı, üçüncü taraflar da dahil olmak üzere Eventix'e sağlanan tüm bilgi ve verilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden ve doğruluğundan sorumludur ve bunları garanti eder ve yasal olarak elinde bulunduğunu beyan eder. Eventix, bilginin kiminle ilgili olduğuna veya kime verildiğine bakılmaksızın, bilginin geç veya net olmayan şekilde iletilmesinden veya bariz yazım hatalarından sorumlu değildir.

1.5.

Eventix, her koşulda ve her zaman, Platform üzerinden bir (e)Bilet satın alma işlemini gerçekleştirmeme veya başka koşullar altında gerçekleştirme hakkına sahiptir. Eventix, yasa dışı kullanımı veya kararlaştırılan amaçlar dışında kullanımı önleyen (ek) teknik önlemler alma hakkına sahiptir. Eventix ayrıca, Hizmetlerin ve Platformun kullanımıyla ilgili olarak, üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu önleyen veya sınırlayan önlemler alma hakkına sahiptir. Bu Genel Bilet Koşullarının ( muhtemel) ihlali durumunda Eventix, Organizatör ve Kullanıcıların Hizmetlere ve/veya Platforma erişimini reddetme, sınırlama veya askıya alma yetkisine sahiptir.

1.6.

Kullanıcı, (e)Bilet(ler) satın alırken işbu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarına uygun hareket etmeyi kabul eder.

1.7.

Eventix, Platform'da (e)Bilet(ler)in satışını ve/veya satın alınmasını engellemek ve/veya Platform'un kullanımını (geçici olarak) devre dışı bırakmak veya kısıtlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri alabilir. Daha spesifik olarak, Kullanıcı'nın ticari geçmişine ve Platform'daki davranışlarına bağlı olarak, tamamen Eventix'in takdirine bağlı olarak, Platform'a erişim reddedilebilir veya kısıtlanabilir.

1.8.

Eventix, önceden haber vermeksizin, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcı'ya karşı herhangi bir tazminat hakkı doğurmaksızın Platform'u devre dışı bırakma veya kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir.

5. Para İadesi

1.1.

Organizatörün talimatıyla Eventix Kullanıcıya para iadesi yapabilir. Para iadesinin nedeni bu konuda hiçbir öneme sahip değildir.

1.2.

Para iadesi durumunda Kullanıcı, hizmet maliyetleri, rezervasyon maliyetleri ve/veya Kullanıcı tarafından ödenen işlem (ve Eventix ile Organizatör arasında kararlaştırılan ücret) düşüldükten sonra her zaman (e)Bilet tutarını geri alacaktır.

1.3.

Eventix, Organizatörün işbirliği ve talimatı olmadan asla bir geri ödeme yapmayacaktır.

6. Garantiler

1.1.

Eventix, Hizmetlerin ve/veya Platformun işbu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarına uygun olarak, ilgili sektördeki iyi uygulama standartlarına uygun olarak ve Eventix tarafından en azından makul çaba gösterilerek sağlanması sorumluluğunu üstlenir. Eventix, Hizmet ve/veya Platform'un kesintisiz kullanılabilirliğini garanti etmez ve Kullanıcı, Hizmet ve Platform'un yalnızca Kullanıcı tarafından kullanıldığı andaki işlevsellik ve özelliklere sahip olduğunu kabul eder.

1.2.

Eventix, Hizmet'i ve/veya Platform'u veya bunların herhangi bir bölümünü (planlı veya plansız) bakım, değişiklik veya iyileştirme amacıyla geçici olarak devre dışı bırakabilir. Eventix, muhtelif zamanlarda Hizmet'in ve/veya Platform'un işlevlerini değiştirebilir.

1.3.

Kullanıcı, Platform'un kullanım riskinin Kullanıcı'ya ait olduğunu açıkça kabul ve beyan eder. Hollanda yasalarının müsaade ettiği ölçüde, Platform "OLDUĞU GİBİ", tüm kusurlarıyla ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır.

1.4.

Kullanıcı, Kullanıcının herhangi bir faaliyetinin yasa dışı veya bu Genel Bilet Koşulları ve/veya Sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasından kaynaklanan veya bununla ilgili üçüncü tarafların tüm zarar ve taleplerine karşı Eventix'i tazmin eder.

7. Kişisel verilerin işlenmesi

1.1.

(e)Bilet satışı amacıyla Kullanıcıların kişisel verilerini işlerken, Organizatör işleyen rolünü yerine getirir. Eventix bu bağlamda kişisel verileri işleyici rolünde ve yalnızca Organizatörün talimatları üzerine işler. Bu işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Organizatörün gizlilik bildirimine başvurulması önerilir.

1.2.

Eventix, kişisel verileri veri denetleyicisi rolünde kendi amaçları doğrultusunda, örneğin Platformun kullanımını analiz etmek için de işleyebilir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi, adresinde bulunan gizlilik ve çerez beyanımızda bulunabilir.

8. Fikri mülkiyet

1.1.

İşbu Genel Bilet Hüküm ve Koşulları kapsamında Eventix, Kullanıcıya Platformu kullanması için geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans verir.

1.2.

Platform'un kullanımı kesinlikle kişiseldir ve Kullanıcı, Eventix'in önceden yazılı izni olmadan Platform'u herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamaz. Kullanıcının Platformu herhangi bir şekilde kötüye kullanmasına izin verilmez. Kullanıcının Platformda sağladığı bilgiler herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyecektir. Kullanıcı, başka bir gerçek kişi ile yanlış bağlantılar kurmayacaktır. Diğer şeylerin yanı sıra, Organizatörün aşağıdakileri yapması yasaktır:

 • Diğer Kullanıcıları tehdit veya taciz etmek;

 • Eventix tarafından Hizmet veya Platforma uygulanan coğrafi veya diğer teknik kısıtlamaları ihlal etmek;

 • Hizmetlere iliştirilmiş veya Hizmetlerde bulunan herhangi bir mülkiyet hakkını, ticari markayı veya diğer logoları kaldırmak veya değiştirmek;

 • Platformu veya Hizmetleri ticari amaçlarla veya Eventix tarafından açıkça onaylanmayan diğer amaçlarla kullanmak;

 • Diğer Kullanıcıların Platforma veya Hizmetlere erişimini veya bunları kullanımını engellemek veya kısıtlamak;

 • Bu tür eylemlerin yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacağı durumlar haricinde, önceden açık yazılı onayımız olmaksızın Hizmetler;

 • Platformun veya Hizmetlerin güvenliğini Eventix'in önceden açık yazılı izni olmadan kasıtlı olarak test etmemek.


1.3.

Eventix, Kullanıcı'ya karşı sorumlu olmaksızın, Platform'u veya diğer herhangi bir hizmeti bakım için geçici veya kalıcı olarak değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

1.4.

Kaynak kodları, web siteleri, portal veri dosyaları, ticari markalar, tasarımlar ve grafik kullanıcı arayüzü ile ilgili telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran Eventix'e aittir. Bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, fikri mülkiyet haklarına ilişkin başka hiçbir hak veya lisans verilmez veya ima edilmez.

1.5.

Eventix, Platformu korumak için teknik önlemler almıştır. Kullanıcının bu tür teknik önlemleri kaldırmasına veya atlatmasına izin verilmez. Teknik önlemlerin kaldırılması veya atlatılması durumunda, bunun sonucu, Platform'un kullanımının derhal askıya alınması ve Eventix'in tam tazminat talep etme hakkına halel gelmemesi olacaktır.

9. Sorumluluk

1.1.

Eventix'in kasıtlı suistimali veya ağır ihmali durumları hariç olmak üzere, Eventix Kullanıcıya karşı; Platformun kullanımı, Kullanıcı ile Organizatör arasındaki satın alma sözleşmesinin ifası, herhangi bir zımni garanti, herhangi bir koşul veya diğer şart, kişisel verilerin işlenmesi, Organizatörün bireysel işlem denetleyicisi olarak herhangi bir yükümlülüğünün ihlali (Eventix'in, çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmalinden veya başka bir şekilde kaynaklanan) ve/veya Platformun kötüye kullanımı sonucunda Kullanıcının uğradığı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

1.2.

Eventix, kâr kaybı, iyi niyet kaybı, herhangi bir gecikmeden kaynaklanan müşteri kaybı, veri kaybı, kaçırılan tasarruflar, iş durgunluğundan kaynaklanan zararlar, yardımcı kişilerin kasıtlı veya kasıtsız dikkatsizliğinden kaynaklanan zararlar, vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıya verilen dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

1.3.

Eventix'in, işbu Genel Bilet Hüküm ve Koşulları'nın hükümlerine rağmen Kullanıcı'ya karşı herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olduğu durumlarda, Eventix'in işbu Genel Bilet Hüküm ve Koşulları kapsamındaki toplam yükümlülüğü 500 Euro'yu (beş yüz Euro) aşmayacaktır.

10. Süre ve fesih

1.1.

Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilmiştir. Sözleşme herhangi bir zamanda taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilebilir.

1.2.

Eventix, Kullanıcının Sözleşme hükümlerini ve/veya bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarını ihlal etmesi durumunda, herhangi bir bildirim gerekmeksizin ve Eventix'in Kullanıcıya karşı tazminat yükümlülüğü olmaksızın Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına sahiptir.

1.3.

Taraflardan her biri, Sözleşmenin diğer tarafça yerine getirilmesinde atfedilebilir bir başarısızlık olması durumunda, Sözleşmeyi hala düzgün bir şekilde yerine getirmek için makul bir sürenin verildiği yazılı bildiriminden sonra Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir.

1.4.

Kullanıcı'nın Sözleşme'nin feshi üzerine Sözleşme'nin uygulanmasında halihazırda edim almış olması durumunda, bu ifa ve ilgili ödeme yükümlülüğü geri alınmaya tabi olmayacaktır. Fesihten önce Eventix'in Kullanıcı'dan tahsil ettiği tutarlar, Eventix'e tam olarak ödenmesi gereken tutarlar olarak kalacak ve fesih üzerine derhal muaccel hale gelecektir.

1.5.

Sözleşmenin feshi üzerine, Eventix Kullanıcının Hizmetlere ve/veya Platforma tüm erişimini derhal reddetme hakkına sahiptir ve Eventix tüm (e)Bilet(ler) dahil olmak üzere saklanan tüm verileri silecek veya erişilemez hale getirecektir. Böyle bir durumda, Eventix hiçbir zaman Kullanıcıya (e)Bilet(ler)in bir kopyasını vermek zorunda değildir.

11. Uygulanabilir hukuk ve anlaşmazlıklar

1.1.

Bu Genel Bilet Hüküm ve Koşulları için yalnızca Hollanda yasaları geçerlidir.

1.2.

Sözleşme ve/veya bu Genel Bilet Hüküm ve Koşullarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan tüm ihtilaflar yalnızca 's-Hertogenbosch'taki yetkili mahkemeye sunulacaktır.

12. İletişim bilgileri

1.1.

Kullanıcının bu Genel Bilet Koşulları hakkında herhangi bir sorusu varsa, 

Eventix ile şu adresten iletişime geçilebilir: Eventix B.V. Jan van Lieshoutstraat 23, 5611EE, Eindhoven, Hollanda Telefon: (+31) 0858883007, E-posta: info@eventix.nl.

Önceki versiyonlar