Eventix Genel Hüküm ve Koşulları

1. Tanımlar

Bu genel hüküm ve koşullarda, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

1.1. Sözleşme

Organizatör ve Eventix arasında Hizmetlere ilişkin olarak akdedilen Sözleşme’ye ithaf eder. Bu, işbu genel şartlar ve koşullar uyarınca Organizatör ve Eventix arasında akdedilen bir tekliften, bir anlaşmadan oluşabilir.

1.2. Eventix

Eindhoven'da kayıtlı ofisi bulunan, Jan van Lieshoutstraat 23, 5611 EE Eindhoven adresinde ofis adresi bulunan, Ticaret Odasına 64925536 kayıt numarası ile kayıtlı Eventix B.V.'dir.

1.3. Organizatör

Etkinlik düzenlemek için bir meslek veya şirket icra eden ve Eventix ile bir Sözleşme imzalayan veya Eventix'in Hizmetlerini yararına gerçekleştirdiği organizatör.

1.4. Platform

Eventix tarafından geliştirilen ve Sözleşme kapsamında Eventix tarafından Organizatör'ün kullanımına sunulan, Organizatör'ün etkinlikleri planlamak ve pazarlamak ve Platform Kullanıcılarına (e)Bilet satmak için Eventix tarafından geliştirilen yazılımı kullanabileceği platform.

1.5. (e)Bilet(ler)

eBilet olmadan satılan giriş biletleri de dahil olmak üzere, Eventix Platformunda Kullanıcıya satılan, Organizatör tarafından veya Organizatör adına düzenlenen bir etkinlik için veya bu etkinlikle ilgili (e)biletler. 

1.6. Kullanıcı

Organizatör tarafından veya Organizatör adına düzenlenen bir etkinlik için Eventix'in Hizmetleri ve Platformu aracılığıyla Organizatörden (e)Bilet(ler) satın almak için Platformu kullanan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

1.7. Hizmetler

Platform aracılığıyla Eventix tarafından sunulan ve Eventix'in Organizatör için veya Organizatör adına gerçekleştirdiği Platform ile ilgili tüm hizmetlerdir.

1.8. Hizmet bedelleri

Platformun kullanımı için Eventix ile Organizatör arasındaki Sözleşme uyarınca Eventix tarafından Kullanıcı veya Organizatörden (veya bunların bir kombinasyonundan) alınan sabit veya değişken ücret.

1.9. Rezervasyon masrafları

(e)Bilet(ler)in ödenmesiyle ilgili olarak Eventix ile Organizatör arasındaki Sözleşme uyarınca Eventix tarafından Kullanıcı veya Organizatörden (veya bunların bir kombinasyonundan) tahsil edilen değişken ücret anlamına gelir.

1.10. Bilet Hüküm ve Koşulları

Eventix ile Kullanıcı arasındaki ilişki ve anlaşma için geçerli olan hüküm ve koşullar anlamına gelir.

2. Genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliği

1.1.

Bu genel şartlar ve koşullar Eventix'in tüm teklifleri, önerileri, görüşmeleri ve fiyat teklifleri, sipariş onayları, Sözleşmeler, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın ve Eventix ile Organizatör arasındaki tüm yasal işlemler için geçerlidir.

1.2.

Eventix tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, Organizatörün genel hüküm ve koşullarının uygulanabilirliği açıkça hariç tutulmuştur.

1.3.

Bu genel hüküm ve koşullar Eventix tarafından istihdam edilen, Eventix tarafından görevlendirilen ve Eventix'in eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olduğu veya olabileceği herkes için de geçerlidir.

1.4.

Bu genel şartlar ve koşullardaki herhangi bir hükmün geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olması halinde, bu durum bu genel şartlar ve koşulların geri kalan hükümlerinin ve/veya Eventix ile Organizatör arasındaki Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek ve Eventix ile Organizatör geçersiz/iptal edilmiş veya uygulanamaz hükmün yerine geçecek yeni bir hüküm üzerinde anlaşmak için istişarede bulunacak ve taraflar mümkün olduğunca geçersiz/iptal edilmiş veya uygulanamaz hükmün amacına ve niyetine riayet edecektir.

1.5.

Eventix, bu genel hüküm ve koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Genel hüküm ve koşullarda bir değişiklik olması halinde, Eventix Organizatörü yazılı olarak bilgilendirecektir. Organizatör bu değişiklikleri önceden kabul eder, böylece değiştirilmiş genel şartlar ve koşullar, ilgili tarafa bildirim yapıldıktan sonra Eventix tarafından sağlanan tüm Hizmetler için geçerli olacaktır.

3. Sözleşme öncesi aşama ve Sözleşme

1.1.

Teklifte aksi açıkça belirtilmedikçe, teklifler ve fiyatlar her zaman bağlayıcı değildir. Teklif 30 günlük kabul süresi (teklifin geçerlilik süresi) içinde kabul edilmezse, teklifte yer alan anlaşma reddedilmiş sayılır. Dolayısıyla Eventix teklifte yer alan koşulları ve fiyatı değiştirme hakkına sahiptir.

1.2.

Adı ne olursa olsun anlaşmalar, Eventix bunları yazılı olarak açıkça kabul edene kadar, Eventix'in yetkili bir temsilci tarafından yasal olarak temsil edildiği durumlarda veya Eventix ifaya başladıktan sonra yürürlüğe girmeyecektir. Teklifler, Organizatör tarafından veya Organizatör adına sağlanan bilgi ve şartnamelere dayanmaktadır. Organizatör, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güvenilirliğini garanti eder. Tekliften veya fiyat teklifinden herhangi bir şekilde farklı olan bir durum, yeni bir teklif ve orijinal teklifin reddi olarak kabul edilecektir.

1.3.

Teklif, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, 30 günlük bir geçerlilik süresi ile bir teklifin yapıldığı ve mali bir bölüm de dahil olmak üzere siparişin genel bir tanımını içerecektir. Kabul süresi olan teklifler geri alınabilir.

1.4.

Eventix Hizmetlerinin tanımları ve resimleri, fiyat listeleri, broşürler, teklifler ve Eventix Hizmetlerine ilişkin diğer bilgiler mümkün olduğunca doğrudur, ancak teklifte aksi açıkça belirtilmedikçe herhangi bir yükümlülük taşımaz.

4. Hizmetler ve Platform

1.1.

Eventix tarafından sunulan Hizmetler, Organizatör tarafından düzenlenen bir etkinlik için (e)Biletlerin Organizatör adına Eventix tarafından Platform aracılığıyla Kullanıcılara sunulabilmesini sağlamak için Platformun kullanılmasını ve belirli ek ürünlerin sağlanmasını içerir. Taraflar arasında Sözleşme'de yazılı olarak yeterli netlikte açıklanan belirli bir sonuca ilişkin özel anlaşmalar yapılmadıkça ve yapıldığı ölçüde, Eventix'in tüm Hizmetlere ilişkin olarak yalnızca elinden gelenin en iyisini yapma yükümlülüğü vardır.

1.2.

Eventix, Organizatör'e Platform için erişim hakkı sağlayacaktır. Organizatör, Platform'da yayınlanan tüm bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür ve Eventix, (e)Bilet(ler) veya Organizatör tarafından düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak Platform'da yayınlanan bilgilerdeki herhangi bir hatadan dolayı Organizatör'e karşı asla sorumlu olmayacaktır.

1.3.

(e)Bilet(ler), Kullanıcının alıcı ve Eventix'in (e)Bilet(ler)in satıcısı olarak hareket ettiği Platform üzerinden Bilet Hüküm ve Koşullarına uygun olarak alınıp satılır. Eventix'in Sözleşme kapsamındaki tek yükümlülüğü, Kullanıcı'nın Organizatör'ün etkinliği için bir (e)Bilet satın almasını sağlamaktır. Eventix, Organizatör tarafından düzenlenen etkinlikle ilgili herhangi bir zarardan dolayı Kullanıcı'ya ve/veya Organizatör'e karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

1.4.

Organizatör, Eventix'in teknik olarak bu tür yoğun satışlarla başa çıkmak için uygun önlemleri alması için yeterli zaman sağlamak üzere, Organizatörün satışlarda bir zirve beklediği etkinliklerle ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak Eventix'in temin etmesi için makul olarak gerekli tüm bilgi ve materyalleri sağlayacaktır. Organizatör, Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak Eventix'e gerekli ve makul tüm yardımı sağlamakla yükümlüdür.

1.5.

Organizatör, sağlanan tüm bilgi ve materyallerin gerçek, eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu beyan ve garanti eder ve bilgi veya materyallerin yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmaması halinde Eventix'i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Organizatör, üçüncü şahıslardan alınmış olsalar dahi, Eventix'e sunulan veri ve kayıtların doğruluğunu, eksiksizliğini ve güvenilirliğini garanti eder ve bunların yasal olarak kendi tasarrufunda olduğunu beyan eder.

1.6.

Eventix, Organizatörlere ve Kullanıcılara Platform ve Hizmetlere İnternet veya diğer benzer ve uygulanabilir ağlar üzerinden uzaktan erişim sağlayacaktır.

1.7.

Platformun Organizatör ve Kullanıcılar tarafından kullanımı her zaman bu genel hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere Eventix tarafından belirlenen ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olmalıdır.

1.8.

Eventix, söz konusu etkinlik için mevcut maksimum (e)Bilet sayısının aşılmaması kaydıyla, etkinlikleri kontrol etmek için ilgili etkinlik için ücretsiz olarak en fazla iki (2) (e)Bilet oluşturma hakkını saklı tutar.

5. Garanti

1.1.

Eventix, Hizmetlerin ve/veya Platformun Sözleşmeye uygun olarak, ilgili sektördeki iyi uygulama standartlarına uygun olarak ve Eventix tarafından en azından makul çaba gösterilerek sağlanması sorumluluğunu üstlenir. Eventix, bu tür faaliyetlerde bulunan saygın, yetkin ve makul ölçüde deneyimli bir taraftan makul ölçüde beklenen beceri ve özeni göstereceğini garanti eder. Eventix, Hizmet ve/veya Platform'un kesintisiz kullanılabilirliğini garanti etmez.

1.2.

Eventix, Hizmet ve/veya Platform'u veya bunların herhangi bir bölümünü (planlı veya plansız) bakım, değişiklik veya iyileştirme amacıyla geçici olarak hizmet dışı bırakabilir. Eventix muhtelif zamanlarda Hizmet'in ve/veya Platform'un işlevlerini değiştirebilir.

1.3.

Her iki taraf da Sözleşme'de belirtilen sürelere ve yükümlülüklere uymak için ellerinden gelen çabayı gösterecektir. Planlarda herhangi bir gecikme olması durumunda, her iki taraf da birbirini bilgilendirecek ve Eventix'in performansı ve yükümlülükleri için yeni hedef tarihler belirleyecektir ve herhangi bir tarih veya son tarih, Organizatörün yükümlülüklerinin ve işbirliği eylemlerinin doğru ve zamanında teslim edilmesine, yerine getirilmesine ve yürütülmesine tabidir.

1.4.

Sözleşmede açıkça belirtilenler istisna olmak üzere, Eventix, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlaline karşı garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir. Organizatör, Sözleşme'ye taraf olurken Eventix'in Sözleşme'de açıkça belirtilen garanti dışında herhangi bir taahhüdüne dayanmadığını ve Organizatör'ün Sözleşme'ye taraf olurken başka herhangi bir teminatın bulunmadığını dikkate aldığını teyit eder.

6. (e)Bilet ödemeleri ve fiyatlandırma

1.1.

Hizmetin kullanımı için Eventix belirli bir ücret alma hakkına sahip olacaktır. Bu ücret aşağıdaki unsurlardan teşekkül edebilir:

 • Eventix'in (e)Bilet fiyatına ek olarak doğrudan Kullanıcı veya Organizatörden (veya bunların bir kombinasyonundan) tahsil ettiği sabit veya değişken Hizmet Maliyetleri tutarı. Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar (KDV dahil), aşağıdaki tabloda belirtilen ilgili ülkelerdeki (e)Bilet satışları için geçerlidir;

  Ülke

  Hizmet maliyetleri

  Türkiye

  ₺ 10 + 10%

 • Eventix'in doğrudan Kullanıcı veya Organizatörden (veya bunların bir kombinasyonundan) tahsil ettiği değişken bir Rezervasyon maliyeti tutarı. Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar (KDV dahil), aşağıdaki tabloda belirtilen ilgili ülkelerdeki (e)Bilet satışları için toplam işlem tutarı üzerinden uygulanır. (e)Biletlerin aşağıda belirtilen ülkeler dışında başka ülkelerde satılması veya Organizatörün dahil edilen ödeme yöntemleri dışında başka ödeme yöntemleri kullanmak istemesi durumunda, Organizatör her zaman o ülkede ve/veya o ödeme yöntemi için geçerli olacak Rezervasyon Maliyetleri ile ilgili olarak Eventix'ten bir fiyat teklifi talep etmelidir.

  Ülke

  Rezervasyon Maliyetleri

  Türkiye

  3.5%

1.2.

Organizatör, Eventix ile farklı fiyatlar üzerinde anlaşmaya varılan bir Sözleşme imzalayabilir. Böyle bir durumda, Sözleşmedeki fiyatlar Genel Hüküm ve Koşullarda belirtilen fiyatların yerine geçer. 

1.3.

Organizatör, Hizmet Maliyetlerini ve Rezervasyon Maliyetlerini (e)Bilet fiyatına dahil etmeyi veya bunları Kullanıcıdan tahsil etmeyi seçebilir.

1.4.

Organizatör, (e)Bilet(ler)in satış fiyatına ve Hizmet Masrafları ile Rezervasyon Masraflarına ek olarak Kullanıcıdan Geri Ödeme şeklinde bir ek ücret talep edebilir. Geri Ödeme KDV dahil olup (e)Bilet fiyatı, Hizmet masrafları ve Rezervasyon masrafları ile birlikte Eventix tarafından Kullanıcıdan tahsil olunur.

1.5.

Platform üzerinden (e)Bilet(ler)in satışıyla bağlantılı olarak Kullanıcı tarafından yapılan tüm ödemeler - bir Sözleşme imzalanması sonucunda Organizatörün Eventix'e verdiği yetkiye dayanarak - Eventix hesabına yapılır. Platform aracılığıyla, Organizatör her zaman hesabındaki mevcut bakiyesine ilişkin bilgilere erişebilir. Eventix, Kullanıcı tarafından yapılan tüm ödemeleri, Organizatör ile Eventix arasındaki Sözleşme uyarınca Eventix'in hak kazandığı ücret düşüldükten sonra, Organizatör tarafından seçilen sıklıkta (haftalık veya aylık) Organizatör tarafından belirlenen bir banka hesabına aktaracaktır.

1.6.

Organizatör, etkinlikler için (e)Bilet fiyatlarını Eventix'e bildirecek ve fiyatları Platform'da yayınlayacaktır. Organizatör, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Eventix Platformundaki (e)Bilet fiyatlarını istediği zaman değiştirme seçeneğine sahiptir.

1.7.

Organizatörün hesabındaki tutarın, Organizatör tarafından Eventix'e ödenmesi gereken ücreti ödemeye yetmemesi durumunda, Organizatör tarafından kalan ödenmemiş ücretlerin ödemesi, herhangi bir kesinti, indirim ve/veya mahsup hakkı olmaksızın, Sözleşme'de belirtilen son ödeme tarihi içinde veya bu tarihin olmaması durumunda kalan ödenmemiş tutarın fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Eventix, Organizatörün hesabındaki bakiyenin yetersiz olması halinde Kullanıcılara herhangi bir geri ödeme yapamaz.

1.8.

Organizatör, Eventix'in faturasına yalnızca fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde itiraz edebilir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, Organizatör faturayı kabul etmiş sayılır. Faturaya itiraz edilmesi, Organizatörün ödeme yükümlülüğünü askıya almaz.

1.9.

Organizatörün işbu Madde 5'te belirtilen vade tarihine belirtilen süre içinde uymaması halinde, Eventix'in temerrüde düştüğüne dair başka bir bildirime gerek olmaksızın, Organizatör kanunen temerrüde düşmüş olacaktır. Bu andan itibaren, Eventix ayrıca aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir:

 • temerrüde düşülen günden ödemenin tamamının Eventix tarafından alındığı güne kadar yasal ticari faizin tazmin edilmesi; ve

 • davacı veya davalı olarak Eventix'in fiilen maruz kaldığı dahili ve harici tüm yargı dışı ve yargı (tahsilat) masrafları.

1.10.

Organizatörün ödemede temerrüde düşmesi ve iflas etmesi, moratoryum başvurusunda bulunması ve işlerini kapatması veya tasfiye etmesi durumunda, Eventix'in Organizatöre karşı tüm alacakları derhal muaccel olur.

1.11.

(e)Bilet geliri Eventix tarafından Organizatöre haftalık veya aylık olarak ödenir. (e)Bilet gelirinin %10'u, olası ters ibrazları veya iade masraflarını karşılamak için etkinlik tarihinden sonra ödenir.

1.12.

Eventix'in Organizatörün sahtekarlığından şüphelenmesi ve/veya bir etkinliğin iptalinden şüphelenmek için geçerli nedenleri olması durumunda Eventix, Organizatörün Eventix tarafından alınan gelirinin maksimum %100'ünü Organizatörün hesabında rezerv olarak tutma hakkına sahiptir. Bu rezerv, olası ters ibrazları ve ilgili maliyetleri karşılamak için tutulur. Eventix bu tutarı, etkinlikten sonra Eventix tarafından Organizatöre yapılacak bir sonraki ödeme ile birlikte Organizatöre aktaracaktır.

1.13.

Organizatörün bir etkinliği iptal etmeye ve (e)Bilet masraflarını Kullanıcılara iade etmeye karar vermesi durumunda, Eventix Hizmetlerin ifasına başladıktan sonra, Eventix herhangi bir Hizmet ve/veya Rezervasyon Masrafını iade etme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

7. Adil kullanım politikası

1.1.

Organizatör, Eventix Dashboard üzerinden ücretsiz olarak (e)Biletler ve QR kodları oluşturabilir.

1.2.

Eventix ücretsiz (e)Biletler için ücret talep etmez. Ancak, hesap başına ücretsiz (e)Bilet sayısı 5.000'i geçemez ve Organizatör, hem Organizatör hem de Kullanıcı için telefon veya e-posta desteği dahil olmak üzere destek hizmetleri alma hakkına sahip olmayacaktır.

1.3.

Organizatörün bu Madde 6'da belirtilen sınırlamaları aşması durumunda, sınırı aşan her bir (e)Bilet için Organizatörden 0,20 EUR (KDV hariç) tahsil edilecektir.

1.4.

Adil Kullanım Politikası, Platform tarafından sunulan özelliklerin aşırı kullanımını önlemek ve hem Eventix'i hem de Organizatörlerini sunucu kapasitesinin aşırı kullanımından korumak için tasarlanmıştır. Bu politika, Eventix'in belirli Organizatörler için yeterli yatırım getirisi sağlamayan faaliyetlere kaynak yatırımı yapma riskini sınırlamayı amaçlamaktadır.

8. Giriş yönetimi

1.1.

Organizatörün talebi üzerine Eventix, donanımı Organizatörün kullanımına sunacaktır. Donanım Eventix'in mülkiyetinde kalacak ve etkinlik tarihi geçtikten sonra Organizatör tarafından Eventix'e iade edilecektir. Organizatör, Eventix tarafından sağlanan donanım üzerinde herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapmayacak veya yapılmasına izin vermeyecek ve bu donanım üzerine veya üzerine malzeme eklemeyecektir. Organizatör her türlü donanımı iyi durumda ve tamir edilmiş olarak teslim almış sayılır. Organizatör, donanımı dikkatli bir şekilde kullanacak ve normal aşınma, yıpranma ve eskimeye tabi olarak, masrafları kendisine ait olmak üzere donanımı iyi durumda ve onarım halinde tutacaktır. Kiralama süresinin sonunda Eventix, normal aşınma ve yıpranma haricinde donanımın artık iyi durumda ve/veya onarım durumunda olmadığı kanaatine varırsa, Eventix bu konuda Organizatörü bilgilendirecek ve masrafları Organizatöre ait olmak üzere donanımı orijinal onarım durumuna getirecektir.

1.2.

Eventix, bir etkinliğe erişim prosedürü için gerekli tarama yazılımını ücretsiz olarak sağlar. Organizatör, Eventix'ten personel ve ekipmanla ilgili hizmet satın almak isterse, etkinliğin başlamasından en geç 14 gün önce Eventix'e yazılı bildirimde bulunmalıdır. Eventix hiçbir zaman bu tür ek hizmetleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir. Eventix'in Organizatöre personel ve ekipman için hizmet sağlaması durumunda, Eventix aşağıdaki hizmet ücretlerine hak kazanacaktır:

 1. Personel masrafları: Sahada görevli bir yönetici için KDV ve varsa konaklama masrafları hariç 55,00 EUR/saat; ve

 2. Tarayıcı ve Powerbank: KDV hariç 45,00 EUR/gün;

 3. Satış Noktası makinesi: KDV hariç 60,00 EUR/gün;

 4. Kart basımı: KDV hariç 2,95 EUR/b kart (minimum 1.000 kart).

1.3.

Eventix'in tarayıcı ve/veya personel sağlaması durumunda, Organizatör girişte kablosuz bir WIFI ağının sağlanmasından sorumludur.

1.4.

Eventix, Organizatörün hesabına aktarılan (e)Bilet gelirinin bir kısmını, sağlanan malzemenin değerine bağlı olarak, teminat olarak tutma hakkını saklı tutar. Bu tutar, tüm ekipman iade edildikten sonra 14 gün içinde iade edilecektir. Ekipmanın hasar görmesi, kaybolması veya çalınması durumunda, masraflar depozitodan düşülecektir.

9. Etkinlik İptali, Para İadeleri ve Geri Ödemeler

1.1.

Eventix, Organizatöre satılan (e)Biletleri Kullanıcılara iade etme seçeneği sunar. Organizatör, Hizmet Maliyetleri, Rezervasyon Maliyetleri ve/veya İşlem Rezervasyon Maliyetleri dahil olmak üzere (e)Biletleri iade etmeyi seçebilir. Ancak Eventix hiçbir zaman Hizmet Maliyetlerini veya Rezervasyon Maliyetlerini iade etme yükümlülüğü altında olmayacaktır, dolayısıyla Organizatör Hizmet Maliyetlerini ve/veya Rezervasyon Maliyetlerini Kullanıcıya iade etmek isterse, Eventix'in bu maliyetleri Kullanıcıya iade etmesini sağlamak için Organizatörün bu Hizmet Maliyetlerini, Rezervasyon Maliyetlerini ve/veya İşlem Rezervasyon Maliyetlerini Eventix'e iade etmesi gerekir.

1.2.

Eventix, Organizatörden (e)Bilet iadesi başına 0,50 EUR (KDV hariç) ücret alır. Eventix, geri ödemeleri yalnızca iade masrafları Organizatör tarafından Eventix'e ödendiğinde ve/veya Organizatörün hesabında geri ödemeleri (muhtemelen Geri Ödemeler de dahil olmak üzere) ödeyebilmek için yeterli bakiye varsa gerçekleştirecektir. Bu durumda, Eventix geri ödemeyi Organizatörün hesabında tutulan tutardan karşılama hakkına sahip olacaktır.

1.3.

Eventix, satılan (e)Biletlerle ilgili olarak Kullanıcılar tarafından yapılan iade başına Organizatörden 25,00 EUR (KDV hariç) tahsil eder. Eventix, Organizatörün hesabı aracılığıyla Organizatöre ödeme yapma yükümlülüğünü her türlü iptal talebine ve bunlardan doğan masraflara karşı mahsup etme hakkına sahiptir. 

10. Koltuk seçimi ile bilet satışı

1.1.

Koltuk seçimi gerektiren bir Etkinlik olması halinde, Organizatör, Eventix tarafından sunulan çizim modülünde oturma planını hazırlamakla sorumludur.

1.2.

Eventix, Organizatöre koltuk seçimi ile (e)Bilet satışı için bir modül sunar. Bu ek Hizmet için Eventix, koltuk rezervasyonu başına 0,14 EUR (KDV hariç) ek Hizmet Maliyeti alır.

1.3.

Organizatör, Eventix'ten oturma planını oluşturmasını talep ettiğinde, bunun için saat başına 45,00 EUR (KDV hariç) ücret alınacaktır. Bu durumda, Organizatör salonun tam bir kat planını ve koltuk numaraları da dahil olmak üzere oturma düzenini sağlamaktan sorumludur.

11. Raporlama

1.1.

Sözleşme süresi boyunca istenildiği zaman, Organizatör, Platform üzerinden Kullanıcılara satılan (e)Bilet sayısının hacmi ve durumu ile ilgili bilgilere erişebilir.

1.2.

Sözleşme süresi boyunca istenildiği zaman, Organizatör, Platform aracılığıyla Kullanıcı ve Eventix arasındaki tüm işlemlerin genel bir görünümüne erişebilir.

1.3.

Eventix ile Organizatör arasındaki faturalama, raporlar, bildirimler ve diğer iletişimler dijital olarak, e-posta yoluyla ve/veya Eventix web sitesinin güvenli veya güvenli olmayan bir sayfasında yayınlanarak gerçekleştirilecektir.

12. Fesih

1.1.

Eventix, siparişi Organizatör tarafından verilen talimatlara uygun olarak yerine getiremeyeceğine ikna olursa ve Organizatör yine de bu talimatlara uymaya devam ederse veya Eventix Sözleşmenin artık orijinal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilemeyeceğine ikna olursa ve Organizatör yine de bu düzenlemelere uymaya devam ederse veya başka herhangi bir zorlayıcı sebepten dolayı, Eventix herhangi bir ceza veya tazminat ödemek zorunda kalmadan Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir.

1.2.

Madde 11.1 uyarınca fesih durumunda, Eventix aşağıdakiler için tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır:

 • halihazırda yapılmış olan masraflar;

 • Hizmetler,

 • Eventix'in feshi takip eden 6 ay içinde, Eventix'in tümüyle önleyemeyeceği veya ücretsiz olarak iptal edemeyeceği belirli alanların veya üçüncü tarafların hizmetlerinin ve benzerlerinin maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Eventix'in yapmak zorunda kalacağı masraflar.

1.3.

Eventix'in sahip olabileceği diğer haklara halel getirmeksizin (ifa ve/veya tazminat ve/veya ücretlerin/giderlerin geri ödenmesi dahil), Eventix aşağıdaki hallerde derhal geçerli olmak üzere ve yargı müdahalesi olmaksızın Sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme veya Sözleşme veya Organizatörle yapılan diğer herhangi bir anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahip olacaktır:

 • Eventix'in sahip olabileceği diğer haklara halel getirmeksizin (ifa ve/veya tazminat ve/veya ücretlerin/giderlerin geri ödenmesi dahil), Eventix aşağıdaki hallerde derhal geçerli olmak üzere ve yargı müdahalesi olmaksızın Sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme veya Sözleşme veya Organizatörle yapılan diğer herhangi bir anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahip olacaktır:

 • Eventix tarafından yazılı bildirimde bulunulduktan sonra Organizatörün Sözleşmenin düzeltilemez bir ihlalini gerçekleştirmesi;

 • Organizatörün moratoryum için başvurması veya (geçici) moratoryum verilmesi;

 • Organizatörün iflasının açılması veya mahkemenin Organizatörün iflasını ilan etmesi;

 • Organizatörün işletmesinin tasfiye edilmesi;

 • Organizatörün alacaklılarına bir uzlaşma teklif etmesi;

 • Organizatörün ticari varlıklarının önemli bir kısmı üzerine ihtiyati tedbir veya icrai haciz konulması; veya

 • Organizatörün işletmesinin veya önemli bir kısmının üçüncü bir tarafa satılmış olması.

1.4.

Sözleşmenin Madde 11.3'e dayanarak feshedilmesi halinde, Eventix'in Organizatöre karşı her türlü talebi derhal muaccel olarak ödenecek ve Eventix, sahip olduğu diğer yasal haklar ve Sözleşme ve bu genel hüküm ve koşullar kapsamındaki diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, Eventix herhangi bir tazminat veya edim ödemek zorunda olmaksızın, kar kaybı da dahil olmak üzere tüm doğrudan, dolaylı ve sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için tazminat alma hakkına sahip olacaktır.

13. Gizlilik ve kişisel veriler

1.1.

Bu Madde 12 ile Organizatör ve Eventix, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 28. Maddesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

1.2.

Tanımlar. İşbu Madde 12'de büyük harfle başlayan tüm terimler ve kısaltmalar GDPR Madde 4'te belirtilen anlama sahip olacaktır. Buna ek olarak, taraflar aşağıda tanımlanan terimleri, kısaltmaları ve tanımları kullanırlar (alfabetik sırayla):

 1. GDPR: Kişisel verilerin İşlenmesi ile bağlantılı olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbestçe dolaşımı ile ilgili olan ve 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB);

 2. Veri Sahibi: Kullanıcı veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir belirleyiciye veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir;

 3. EEA: Avrupa Birliği üye ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç;

 4. Vaka: Kazara veya yasa dışı olarak iletilen, depolanan veya başka bir şekilde işlenen Kişisel Verilerin imha edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine veya yetkisiz olarak sağlanmasına veya bunlara yetkisiz erişime yol açabilecek herhangi bir makul güvenlik ihlali olasılığı veya korkusu;

 5. Gizlilik yasaları ve düzenlemeleri: GDPR veya bunun uygulanması ile ilgili Avrupa veya ulusal tüm yasa ve yönetmelikler;

 6. Yardımcı işleyici taraf: Kişisel Verilerin İşlenmesinde İşleyene yardımcı olan kişi. Eventix alt işleyicileri burada listelenmiştir.

 7. İşlemenin Konusu. Organizatör, Sözleşmenin Eventix tarafından yürütülmesi bağlamında, doğrudan veya dolaylı olarak Eventix'e Kişisel Veri niteliğinde veriler sağlayacak ve bu veriler Organizatör adına Eventix tarafından işlenecektir. Bu nedenle, Sözleşme kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi için, Organizatör Denetleyici olarak hareket edecek ve Eventix de İşleyici olarak hareket edecektir. Eventix, İşleyici rolünde, Kişisel Verileri yalnızca Organizatör tarafından talimat verildiği şekilde işleyecektir. İşlenecek Kişisel Verilerin türü, Veri Sahibi kategorileri ve İşlemenin niteliği burada listelenmiştir. Organizatör, Eventix'in Kişisel Verileri 1) daha önce Eventix üzerinden bilet satın almış ve yerleştirilen çerezler nedeniyle tanınan Kullanıcılarla Kullanıcı verilerini önceden doldurmak ve 2) bu ilave işlemenin Organizatörün ilk işleme amaçlarıyla uyumlu olması, Eventix'in işleme için yasal bir temele dayanması, Eventix'in Veri Sahiplerini ilave İşleme hakkında bilgilendirmeyi taahhüt etmesi ve GDPR kapsamındaki diğer tüm yükümlülüklere uyması koşuluyla, platformunun Kullanıcılar tarafından kullanımının istatistiklerini analiz etmek ve oluşturmakla sınırlı olan kendi amaçları için işlemesine izin verdiğini kabul eder ve işbu vesile ile onay verir. Eventix, Kişisel Verileri başka etkinliklerin tanıtımı ve pazarlaması için açıkça kullanmayacaktır. Organizatör, Eventix'in veya bir kısmının üçüncü bir tarafça iktisap edilmesi halinde, Eventix tarafından belirlenen yukarıda belirtilen amaçların değişebileceğini kabul eder.

 8. Eventix ve Organizatörün Yükümlülükleri. Eventix, Gizlilik Kanunları ve Düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak ve Organizatörün Gizlilik Kanunları ve Düzenlemelerine uymasını sağlayacak ve buna yardımcı olacaktır. Eventix, Kişisel Verileri yalnızca Organizatörün yazılı talimatlarına dayanarak, örneğin Kişisel Verilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılmasına ilişkin olarak ve Sözleşme süresince işleyecektir. Eventix, Organizatörden gelen bir talimatın Gizlilik Kanunları ve Yönetmeliklerini ihlal edeceğine veya edebileceğine inanırsa Organizatörü bilgilendirecektir. Eventix, Sözleşmeden veya Organizatörden gelen talimatlardan kaynaklandığı ölçüde, İşleme için hangi kaynakları kullanacağına karar verme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda, Eventix yalnızca Kişisel Verilerin korunması üzerinde önemli bir etkisi olmayan veya olamayacak nitelikteki konulara ilişkin kararlar alma yetkisine sahiptir. Organizatör, Eventix'e karşı Kişisel Verilerin içeriğinin, kullanımının ve/veya İşlenmesinin yasa dışı olmadığını ve üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmediğini garanti eder.

 9. İşbirliği yükümlülüğü. İşlemenin niteliği ve mevcut bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, Eventix, GDPR'nin 35. ve 36. maddelerinde atıfta bulunulan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Organizatöre yardımcı olacaktır, daha ayrıntılı olarak, Eventix, bir veri koruma etki değerlendirmesinin gerekliliğini ve muhtemelen yürütülmesini ve önceden danışma talep etme ihtiyacını değerlendirmede Organizatöre yardımcı olacaktır. Bunların uygulanmasına ilişkin masraflar Eventix tarafından Organizatörden tahsil edilebilir.

 10. Maliyetler. Veri sahibi veya sahipleri tarafından yapılan erişim talepleri, Hollanda Veri Koruma Kurumu veya Kişisel Verilerle ilgili başka bir denetleyici kurum tarafından yapılan denetimler veya erişimlere el konulması sonucunda ortaya çıkan masraflar Organizatör tarafından karşılanacaktır.

 11. Güvenlik önlemleri. Eventix, en son teknolojiyi, uygulama maliyetlerini, doğayı, kapsamı, bağlamı ve İşleme amaçlarını ve kişilerin hakları ve özgürlükleri için olasılık ve ciddiyet açısından çeşitli riskleri göz önünde bulundurarak, burada listelenen riskle eşleşen bir güvenlik seviyesi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Eventix, üzerinde durulduğu gibi uygulanan önlemlerin Gizlilik Yasaları ve Yönetmeliklerinde ve özellikle GDPR'nin 32. Maddesinde öngörülenlere uygun olmasını sağlayacaktır. Eventix, uygun olan durumlarda, Organizatör adına Eventix tarafından İşlenecek Kişisel Verilerin güvenliği bağlamında Organizatörün talimatlarına uyacağını ve GDPR'nin 32. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Organizatöre yardımcı olacağını taahhüt eder.

 12. Denetimler. Eventix, Organizatöre Sözleşme ve GDPR kapsamındaki yükümlülüklere uygunluğu göstermek için gerekli olan bilgileri sağlayacaktır. Eventix böylece, Organizatör tarafından yetkilendirilen bir tarafın Organizatör tarafından denetimler de dahil olmak üzere tetkik edilmesini sağlamak için Organizatöre tüm bilgileri sağlayacaktır. Bir denetimin ve ek bilgi talep etmenin ilave maliyetleri Organizatörün sorumluluğunda olacaktır.

 13. Vakalar ve Veri İhlalleri. Eventix, bir Vakayı mümkün olan en kısa sürede, ancak her durumda tespit edildikten sonraki 40 saat içinde Organizatöre bildirecektir. Eventix, Organizatörü bir Veri İhlali konusunda mümkün olan en kısa sürede, ancak her halükarda tespit edildikten sonraki 48 saat içinde bilgilendirecektir. Bu tür bildirimler asgari olarak aşağıdakileri açıklar:

  • Vakanın veya Veri İhlalinin niteliği ve mümkünse, ilgili Veri Sahiplerinin ve Kişisel Veri Kayıtlarının kategorilerinin ve tahmini olarak ilgili Veri Sahiplerinin ve Kişisel Veri Kayıtlarının sayısının belirtilmesi:

  • daha fazla bilgi alınabilecek irtibat noktası;

  • Vakanın veya Veri İhlalinin olası sonuçları;

  • İşleyici tarafından Vakayı veya Veri İhlalini ele almak için önerilen tedbirler, uygun olduğu hallerde bunların olumsuz sonuçlarını hafifletmeye yönelik önlemler de dahil olmak üzere.

  Eventix, işlemenin niteliğini ve elindeki bilgileri göz önünde bulundurarak, ilgili veri koruma makamına ve Veri Sahiplerine bildirimle ilgili olarak GDPR'nin 33. ve 34. maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Organizatöre yardımcı olacaktır. Bir Vaka veya Veri İhlali meydana gelirse, Eventix bu vesileyle Vaka veya Veri İhlali ile bağlantılı her türlü ayrıntıyı gizli tutmakla yükümlüdür. Eventix tarafından Organizatöre herhangi bir bildirimde bulunulursa, Eventix bu bildirimin Organizatörün görüşüne açık olmasını sağlayacaktır. Eventix ayrıca, Vaka veya Veri İhlalinin belirlenmesi veya çözümlenmesinde görev alan personelin Organizatörün erişimine açık olmasını sağlayacaktır.

 14. Yardımcı işleyici; izin. Organizatör işbu belge ile Eventix'e Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yardımcı İşleyicileri görevlendirmesi ve bu Yardımcı İşleyicileri değiştirmesi için genel yazılı izin verir. Eventix, Alt işleyicileri görevlendirmeye veya Yardımcı işleyicilerden birini değiştirmeye devam ederse, İşleyici, yeni bir Yardımcı işleyiciyi görevlendirmeden veya bir Yardımcı işleyiciyi değiştirmeden en az bir ay önce, yeni veya başka bir Yardımcı işleyiciyi görevlendirme niyetini Organizatöre bildirecek ve Eventix, amaçlanan Yardımcı işleyicinin yasal adını, Yardımcı işleyicinin gerçekleştireceği belirli işleme faaliyetlerini ve bu Yardımcı işleyicinin neden görevlendirilmesi gerektiğini Organizatöre bildirecektir;

 15. Yardımcı işleyiciler; yükümlülükler. Eventix'in bir Yardımcı İşleyiciyi görevlendirdiği tüm durumlarda, bu Yardımcı İşleyici ile en azından aşağıdakileri hükme bağlayan yazılı bir anlaşma imzalayacaktır:

  • Yardımcı İşleyici, veri korumaya ilişkin olarak Eventix tarafından bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin aynısına, özellikle de İşlemenin GDPR hükümlerine uygun olmasını sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasına ilişkin yeterli garantileri sağlama yükümlülüğüne uymalıdır;

  • görevlendirilen Altyüklenici veri koruma yükümlülüklerini yerine getirmezse, Eventix, Altyüklenicinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden Denetleyiciye karşı tamamen sorumlu olmaya devam eder;

  • Sözleşmenin sona ermesinden sonra, Yardımcı İşleyici, Sözleşmenin konusu olan Kişisel Verilerin İşlenmesi sonucunda elinde bulunan Kişisel verileri kalıcı olarak silecek veya bu verileri Organizatör tarafından belirlenecek şekilde Eventix'e veya Organizatöre iade edecektir.

 16. Veri sahibi hakları. İşlemenin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, Eventix, uygun teknik ve organizasyonel önlemler aracılığıyla, GDPR Bölüm III'te öngörülen Veri Sahibinin haklarını kullanma taleplerine cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmesinde Organizatöre mümkün olduğunca yardımcı olacaktır. Uygulanabilir olması halinde Eventix, Denetleyici tarafından bu yönde bir talepte bulunulmasının ardından gecikmeksizin Veri Sahibinin talebinin Eventix tarafından karşılandığına dair kanıt sağlayacaktır. Veri Sahibinin haklarını kullanma masrafları Organizatörün hesabına olacaktır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Eventix, Gizlilik Yasaları ve Yönetmeliklerinin Veri Sahibine sağladığı haklarla bağlantılı olarak bir Veri Sahibinden bir talep alırsa, Organizatörü bilgilendirecektir. Eventix, Organizatörün izni olmadan bir Veri Sahibinden gelen herhangi bir talebi asla karşılamayacaktır.

 17. Kişisel Verilerin Aktarılması. Organizatör, Eventix'e Kişisel Verileri aktarması için yazılı izin verir, Eventix, gerektiğinde ilgili Standart Sözleşme Maddelerinin imzalanması gibi Kişisel Verilerin AEA dışına aktarılması için Gizlilik yasaları ve düzenlemeleri kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla, Kişisel Verileri AEA dışındaki Yardımcı İşleyicilere aktarma hakkına sahiptir.

 18. Gizlilik. Eventix, Organizatörden aldığı ve Organizatör adına işlediği Kişisel Verileri gizli tutacaktır. Eventix, Kişisel Verileri İşleme yetkisine sahip kişilerin yazılı gizlilik anlaşmaları vasıtasıyla gizliliğe riayet etmeyi taahhüt etmelerini sağlayacaktır. Eventix, Kişisel Verileri ancak İşleyicinin bunun için Organizatörden izin almış olması halinde üçüncü taraflara ifşa edebilir, sağlayabilir veya başka bir şekilde kullanıma sunabilir.

14. Fikri mülkiyet

Organizatör olarak Eventix, Sözleşmenin uygulanması bağlamında ortaya koydukları ve/veya kullandıkları ve/veya sağladıkları eserler üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Taraflar arasında aksi yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, bu genel hüküm ve koşullara dayalı olarak veya Sözleşme uyarınca fikri mülkiyetin devri söz konusu olmayacaktır.

15. Sorumluluk

1.1.

Eventix, yalnızca Organizatörün Eventix tarafından yapılan ve gerekli tüm özen gösterilmiş olsaydı önlenebilecek olan maddi bir hata sonucunda zarara uğradığını kanıtlaması halinde ve Eventix'in kasıtlı suistimali veya ağır ihmali durumu hariç olmak üzere, yalnızca söz konusu maddi hatanın doğrudan ve derhal ortaya çıkan sonucu olan doğrudan zarar için Organizatöre karşı sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Eventix, (e)Biletlerle veya bunların fiyatlarıyla ilgili hatalardan (bunlara ilişkin bilgilerden) dolayı Organizatöre karşı hiçbir zaman sorumlu olmayacaktır. Platform'da yayınlanacak tüm bilgilerin Eventix tarafından yayınlanmadan önce kontrol edilmesi tamamen Organizatör'ün sorumluluğundadır.

1.2.

Eventix, her kim tarafından verilirse verilsin, kar kaybı, iyi niyet kaybı, herhangi bir gecikmeden kaynaklanan müşteri kaybı, veri kaybı, gözden kaçan tasarruflar, iş kesintisinden kaynaklanan zararlar, yardımcı personelin kasıtlı suistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanan zararlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir dolaylı zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

1.3.

Bu maddedeki hükümlere rağmen, Eventix'in Organizatör tarafından uğradığı zararlardan sorumlu tutulması halinde, bu sorumluluk her durumda (i) söz konusu etkinlikle ilgili olarak Eventix'in sigortacısı tarafından ödenen tutarla veya - Eventix'in sigortası yoksa - (ii) söz konusu sigortanın Eventix'in faaliyet gösterdiği sektörde alışılagelmiş olması veya makul şartlarda yaptırılabilecek olması halinde, söz konusu etkinlikle ilgili olarak sigortacı tarafından makul ölçüde ödenecek tutarla sınırlıdır.

1.4.

Eventix, tamamen veya kısmen Organizatör tarafından öngörülen bir işleme yönteminin veya Organizatör tarafından öngörülen bir yapı veya imalatın sonucu olan veya tamamen veya kısmen Organizatör tarafından öngörülen bir tedarikçi, danışman, taşeron veya asistanın neden olduğu kusurlardan sorumlu değildir. Bunlara Organizatör tarafından belirlenen bir danışman, alt yüklenici veya yardımcı kişi örnek gösterilebilir. Eventix, Kullanıcı'nın veya Hizmetlere ve Platform'a erişimi olan herhangi bir kişinin kasıtlı suistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanan zararlardan da sorumlu değildir.

1.5.

Eventix, tazminat ödeme yükümlülüğünü her zaman ödenmemiş faturalara ve bunlardan doğan faiz ve masraflara karşı mahsup edebilir. 

1.6.

Organizatör, Eventix ile Organizatör arasındaki Sözleşmenin uygulanmasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan zararların tazmini veya başka bir şekilde üçüncü şahıslar tarafından yapılan tüm taleplere karşı Eventix'i tazmin eder.

1.7.

Sorumluluk sınırlaması, Eventix çalışanları ve Eventix tarafından Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilen üçüncü taraflar için de geçerlidir.

1.8.

Bu maddenin hükümlerine rağmen, Eventix'in Organizatörün uğradığı zarardan hukuken sorumlu tutulması halinde, söz konusu sorumluluk her halükarda, her ne gerekçeyle olursa olsun, Eventix'in ilgili Hizmetler için Organizatörden fiilen aldığı tutarla sınırlı olup, azami tutar 50.000,- Euro'dur.

1.9.

Tazminat talepleri, Organizatörün zarardan ve Eventix'in bu zarara ilişkin olası sorumluluğundan haberdar olduğu günden itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

16. Mücbir sebepler

1.1.

Eventix, öngörülemeyen ve Eventix'in kontrolü dışındaki eylemler veya koşullardan (Mücbir Sebep) kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir başarısızlık veya gecikme nedeniyle Organizatöre karşı sorumlu veya yükümlü olmayacak ve Eventix'in Sözleşme ve/veya bu genel hüküm ve koşullar kapsamındaki herhangi bir hükmü ihlal ettiği veya temerrüde düştüğü addedilmeyecektir. Mücbir sebepler, (internet) arızası, yangın, elektrik kesintisi, su baskını dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Eventix'in makul kontrolü haricinde meydana gelen ve Eventix'in Sözleşme'yi veya Sözleşme'nin herhangi bir kısmını ifa etmesini engelleyen veya ifa etmesini imkansız kılan veya makul olmayan bir şekilde güçleştiren tüm durumlar olarak kabul edilecektir. Grevler, iş huzursuzluğu, personelin hastalanması, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), terörizm, ambargolar, ablukalar, yasal kısıtlamalar, ayaklanmalar, Hizmetlerin ve/veya Platformun sağlanmasıyla ilgili en geniş anlamda hükümet tedbirleri, siber suçlar, tedarikçiler veya acenteler tarafından ürün/veri veya hizmetlerin sağlanmasında gecikme bunlara örnek gösterilebilir. Mücbir sebep durumunda Eventix, mücbir sebebe yol açan durum meydana geldikten hemen sonra, mücbir sebebin niteliğini, mücbir sebebin başladığı veya başlamış olduğu tarihi ve mümkünse beklenen süreyi belirterek Organizatörü bilgilendirecektir. 

1.2.

Mücbir Sebep durumunda, Eventix, ifa etmeme halinin derhal feshi haklı kılması ve Mücbir Sebep teşkil eden olayın 30 günden fazla devam etmesi halinde, Organizatöre yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin Eventix tarafından Mücbir Sebep gerekçesiyle feshedilmesi durumunda, Organizatör fesihle ilgili olarak herhangi bir tazminat alma hakkına sahip değildir.

17. İyileştirilmiş Geri Ödeme Koşulları

1.1.

Eventix, Kullanıcılara bir iş ortağı aracılığıyla İyileştirilmiş Geri Ödeme Koşulları seçeneğini sunar. İyileştirilmiş İade Koşulları ile ilgili tüm masraflar Eventix'in hesabına aittir. Bu seçenek, tüm ücretli (e)Biletler için Platform'da kullanıma sunulur. Organizatör, Eventix'ten bilet mağazaları için İyileştirilmiş İade Koşulları seçeneğini Platformdan kaldırmasını talep edebilir veya bunu Eventix kontrol paneli aracılığıyla kendisi yapabilir.

1.2.

İyileştirilmiş Geri Ödeme Koşulları satın alan kullanıcılar, (e)Biletlerini indirdikleri sayfada sunulan bağlantı aracılığıyla geri ödeme talebinde bulunabilirler.

18. Sözleşmenin Feshinden Sonra Verilerin Saklanması

1.1.

İşbu Sözleşmenin feshi üzerine Eventix, Sözleşme süresince toplanan müşteri verilerini, verilerin ilgili olduğu mali yılın sonundan itibaren 7 yıla kadar bir süre boyunca, yalnızca yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymak için gerekli olduğu ölçüde, verilerin kayıt altında tutulması amacıyla saklama hakkına sahip olacaktır. Eventix, saklanan müşteri verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için makul önlemleri alacaktır.

1.2.

Eventix, müşteri verilerini Eventix kontrol panelinden indirmek için Organizatöre Sözleşmenin sona ermesinden sonra 30 güne kadar destek sağlayacaktır.

19. Ek Maddeler

1.1.

İşbu Anlaşma, aksi açıkça belirtilmediği sürece, üçüncü bir tarafın işbu Anlaşmanın bir Tarafına karşı itirazda bulunabileceği herhangi bir üçüncü taraf hükmü içermez.

1.2.

Bu Anlaşma veya herhangi bir hükmü, ancak değişikliğin yazılı olarak kaydedilmesi ve Taraflar adına usulüne uygun olarak imzalanması halinde değiştirilebilir.

1.3.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün herhangi bir kanuna, yönetmeliğe, yetkili bir mahkeme kararına aykırı olması veya sayılması ya da başka herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelmesi durumunda, (i) Taraflar geçersiz veya bağlayıcı olmayan kısmı geçerli ve bağlayıcı olan ve işbu Anlaşmanın içeriği ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda sonuçları mümkün olduğunca geçersiz veya bağlayıcı olmayan kısmın sonuçlarıyla örtüşen hükümlerle değiştireceklerdir, ancak bu mümkün değilse hüküm kaldırılacaktır ve (ii) işbu Anlaşma diğer hükümler için tümüyle yürürlükte kalacaktır.

1.4.

Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, Eventix'in Sözleşme kapsamındaki hakları, yürürlükteki yasa veya yönetmelikler kapsamında Eventix'in sahip olduğu diğer haklara ek olarak ve bunlara halel getirmeksizin geçerlidir.

1.5.

Eventix tarafından bir feragat sadece bu yönde yazılı bir bildirimle gerçekleştirilebilir. Eventix'in Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmayı geciktirmesi, bu haktan veya Sözleşme kapsamındaki başka bir haktan feragat ettiği şeklinde değerlendirilemez.

1.6.

Organizatör, Sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen devretme, ipotek etme veya başka bir şekilde elden çıkarma hakkına sahip değildir. Bu madde, Hollanda Medeni Kanunu Bölüm 3:83(2)'de atıfta bulunulan bir maddedir.

1.7.

İşbu Sözleşme aksini açıkça belirtmediği sürece, üçüncü bir tarafın işbu Sözleşmenin bir Tarafına karşı itirazda bulunabileceği herhangi bir üçüncü taraf hükmü içermez.

20. Hukuk seçimi ve çözüm yeri

1.1.

Organizatör ve Eventix arasındaki hukuki ilişki yalnızca Hollanda hukukuna tabi olacaktır.

1.2.

Amsterdam Mahkemesi, Organizatör ve Eventix arasındaki tüm ihtilafları görmek için münhasır yargı yetkisine sahiptir, ancak Eventix'in Organizatör ve Eventix arasındaki ihtilaflar için yukarıdaki çözüm yerimi olmaksızın yargı yetkisine sahip bir yargıç önünde Organizatör'e dava açma hakkı saklıdır.